Momenteel werkt de waterwegbeheerder aan het ontwerp van de nieuwe stuw in Denderbelle. Dit project is erg belangrijk voor de toekomstige opwaardering van de Dender: tussen Aalst en Dendermonde wil Waterwegen en Zeekanaal NV eenrichtingsverkeer voor schepen tot 1350 ton mogelijk maken. Daarom wordt er in Denderbelle ook een nieuwe sluis gebouwd.

Denderbelle (Lebbeke)

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt een nieuwe stuw en sluis in Denderbelle (een deelgemeente van Lebbeke), die moeten de bevaarbaarheid van de Dender verbeteren. Ook de omgeving van het stuwcomplex wordt heraangelegd met aandacht voor fietsers, voetgangers en kajakkers. Momenteel zit het project nog in studiefase.

Omdat de huidige sluis te klein is voor schepen tot 1350 ton, komt er een nieuwe en grotere sluis. Ook de huidige stuw wordt vervangen door een nieuwe, ontdubbelde stuw. Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw met een uitkijkplatform,  een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers. Om het vismigratieknelpunt op te lossen is er een vispassage voorzien.

1. Vernieuwing van de stuw en sluis

Nieuwe stuw

De huidige stuw van Denderbelle wordt ontdubbeld.

  • Een deel komt op de plaats van de huidige sluis
  • Een deel komt op de plaats van de huidige stuw

Nieuwe sluis

  • De nieuwe sluis zal geschikt zijn voor schepen tot 1350 ton.
  • De sluis krijgt in het midden ook een extra deur. Daardoor kan ze dienst doen als kleinere sluis en kunnen kleinere schepen sneller worden geschut.  
  • De nieuwe sluis wordt gebouwd op de linkeroever, naast de huidige sluis. Zo kan de huidige sluis in werking blijven tot de nieuwe sluis klaar is.

FOTO

2. Nieuw dienstgebouw & omgeving
  • Naast de nieuwe sluis komt een nieuw bedieningsgebouw. In het verlengde daarvan komt er een uitkijkplatform boven de oever van de Molenbeek.
  • De Molenbeek schuift een stukje op.
  • Er komt ook een slipway en een in- en uitstapplaats voor kajakkers.
  • De huidige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers (via een doorgang over de sluis en de stuw) staat momenteel ter discussie om veiligheidsredenen.
3. Visnevengeul

Naast de nieuwe stuw komt ook een natuurlijke visnevengeul. Dat is een constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

De huidige stuw en sluis worden aangepast. De ingrepen verhogen de waterveiligheid en garanderen de scheepvaart.

1. Verhogen van de waterveiligheid

De huidige stuw van Denderbelle beschikt slechts over één opening. Een eventuele breuk zou tot overstromingen kunnen leiden. Daarom wordt de stuw van Denderbelle ontdubbeld. Wanneer tijdens een noodsituatie één stuw defect is, kan de andere stuw nog altijd voldoende water afvoeren.

2. Garanderen van de scheepvaart

De bestaande sluis is te klein voor schepen tot 1350 ton. Na de opwaardering van de Dender moeten er grotere schepen met ladingen tot 1350 ton in één richting kunnen varen. Om dat mogelijk te maken met de sluis van Denderbelle aangepast worden.

De bouw van de nieuwe stuw en sluis van Denderbelle zit momenteel in studiefase, de opmaak van het voorontwerp is ondertussen afgerond.

De procedure van het milieueffectenrapport (project-MER) wordt momenteel doorlopen. Er wordt, op vraag van Agentschap Natuur en Bos, bijkomend onderzoek uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek afgerond is, kan de project-MER definitief ingediend worden.

Wat volgt?

Nadat het project-MER wordt goedgekeurd - en indien alles volgens planning verloopt -, wordt er  een aanvraag ingediend om de omgevingsvergunning te bekomen. Zodra de vergunning verkregen is, volgt de aanbestedingsprocedure en kunnen de werken starten op het terrein (momenteel voorzien in 2018).

Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Denderbelle doen er alles aan om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Tijdens de planning en uitvoering van de werken houden we rekening met de omwonenden, fietsers en voetgangers, het verkeer, de waterbeheersing en de scheepvaart.