Denderleeuw

Om de waterveiligheid te garanderen en om de Dender bevaarbaar te houden worden er zes van de acht stuwen op Vlaams grondgebied gerenoveerd. Ook de stuw van Denderleeuw wordt aangepakt.

De stuw in Denderleeuw wordt vernieuwd, de sluis wordt aangepast, er komt een nieuw dienstgebouw en een vispassage. Ook de omgeving krijgt een facelift. 

De sluis moet aangepast worden om het versassen van schepen toe te laten bij het verlaagde waterpeil na het afschaffen van de stuw in Teralfene.

Er is momenteel een variantenstudie lopende om te bekijken hoe de verschillende elementen het beste ruimtelijk worden ingepast. Het project wordt samen bekeken met het project van de afschaffing van de stuw en sluis in Teralfene.

Wat volgt?

  • op korte termijn wordt een voorkeursvariant gekozen
  • daarna wordt het voorontwerp uitgewerkt en start het vergunningstraject (MER-ontheffing, aanvraag omgevingsvergunning, ...)
  • aanbesteding
  • start werken op terrein (momenteel voorzien in 2019)

Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Denderleeuw doen er alles aan om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Tijdens de planning en uitvoering van de werken houden we rekening met de omwonenden, fietsers en voetgangers, het verkeer, de waterbeheersing en de scheepvaart.