Pollare (Ninove)

Om de waterveiligheid te garanderen en om de Dender bevaarbaar te houden worden er zes van de acht stuwen op Vlaams grondgebied gerenoveerd. Ook de stuw van Pollare wordt aangepakt.

De vernieuwing van de stuw en de sluis in Pollare omvat de vernieuwing van de stuw, het dienstgebouw en de omgeving, alsook de aanleg van een vispassage en een  aanpassing van de sluis. Dit laatste beperkt zich tot het installeren van  elektromechanische sluisdeuren.

 .

Het studietraject voor de vernieuwing van de stuw en de sluis werd intussen opgestart. Van zodra de eerste studieresultaten bekend zijn, wordt deze informatie verder aangevuld.

.