Teralfene (Affligem)

Waterwegen en Zeekanaal NV wil het water van de Dender zo goed mogelijk beheersen. Daarom moeten de huidige stuwen op de rivier dringend aangepakt worden. In Aalst, Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw en Denderbelle worden de stuwen vernieuwd. In Teralfene (een deelgemeente van Affligem) is de situatie anders. De stuw en sluis worden er weggehaald.

Vandaag bevindt de stuw van Teralfene zich op 2,7 km van de stuw van Denderleeuw. Het waterpeilverschil bedraagt slechts 56 cm. Een erg korte strook dus die bovendien voor een gering waterpeilverschil zorgt. Daarom worden de stuw en de sluis van Teralfene volledig afgebroken.

Er komt wel een nieuwe brug over de Dender  en de omgeving zal aangepast worden. Het verdwijnen van de stuw heeft tot gevolg dat het waterpeil tussen de huidige stuw in Teralfene  tot de stuw in Denderleeuw 56 cm lager zal zijn dan het huidige waterpeil. Als gevolg hiervan moet de waterbodem worden verdiept. Er zijn ook aanpassingen nodig aan de oevers.

Door het afschaffen van de stuw in Teralfene is het versassen van schepen niet langer noodzakelijk, wat een tijdswinst oplevert voor de scheepvaart.

De afschaffing van de stuw en sluis in Teralfene zit momenteel in studiefase. Het project wordt samen bekeken met het project van de vernieuwing van de stuw en sluis in Denderleeuw.
 

 

Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Denderbelle doen er alles aan om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken. Tijdens de planning en uitvoering van de werken houden we rekening met de omwonenden, fietsers en voetgangers, het verkeer, de waterbeheersing en de scheepvaart.