Ontwerp stuw en sluis Denderbelle in opmaak

Momenteel werkt de waterwegbeheerder aan het ontwerp van de nieuwe stuw in Denderbelle. Dit project is erg belangrijk voor de toekomstige opwaardering van de Dender: tussen Aalst en Dendermonde wil Waterwegen en Zeekanaal NV eenrichtingsverkeer voor schepen tot 1350 ton mogelijk maken. Daarom wordt er in Denderbelle ook een nieuwe sluis gebouwd.

Voorontwerp in opmaak

De bouw van de nieuwe stuw van Denderbelle zit momenteel in studiefase, waarbij de opmaak van het ontwerp is aangevat. De opmaak van het project-MER (of milieueffectenrapport) is ondertussen ook opgestart en heeft een doorlooptijd van ongeveer 1 jaar.

Aard van de werken

De huidige stuw van Denderbelle beschikt slechts over één opening. Een eventuele breuk zou tot overstromingen kunnen leiden. Daarom wordt de stuw van Denderbelle ontdubbeld. Er komt ook een nieuwe sluis op de linkeroever, die geschikt zal zijn voor schepen tot 1350 ton.

Toekomstmogelijkheden

Waterwegen en Zeekanaal NV wil het transport via het water stimuleren, zodat de binnenvaart een volwaardig alternatief wordt voor het wegverkeer. Tussen Dendermonde en Aalst is er immers nog een aanzienlijk potentieel voor goederentransport. Om eenrichtingsverkeer voor schepen tot 1350 ton in deze zone mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de sluis van Denderbelle wordt vernieuwd.