Steun voor het plaatsen van een overdrukinstallatie op een binnenschip

De doelstelling van deze Vlaamse steunmaatregel is om het aanbod van schepen die geschikt zijn voor het vervoer van grondverzet uit te breiden. De binnenvaart is immers een uitstekende transportmodus om grote tonnages uitgegraven grond te transporteren. Om verontreinigde grond te transporteren is het aangewezen om de stuurhut en de accommodatie van het binnenschip in overdruk te kunnen zetten.


Jaarlijks wordt er in Vlaanderen 10 miljoen m3 uitgegraven grond getransporteerd. Uitgerekend in vrachtwagenequivalenten kan dit gelijkgesteld worden met 900 000 vrachtwagenritten. Dit zorgt voor een aanzienlijke bijkomende belasting van het wegennetwerk. Ondanks het feit dat 66% van de transporten vertrekken en aankomen in een gemeente met een waterweg, wordt er onvoldoende voor de binnenvaart gekozen. Om het gebruik van de waterweg voor het vervoeren van uitgegraven grond te stimuleren, dienen de juiste schepen beschikbaar te zijn. Bij het transport van verontreinigde grond is het immers aangewezen om de stuurhut en de accommodatie van het binnenschip in overdruk te kunnen zetten. Om het aanbod schepen voor grondverzet te vergroten heeft W&Z een steunmaatregel uitgewerkt waarop binnenvaartondernemers beroep kunnen doen.
U komt in aanmerking indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent eigenaar van een schip met een maximum lengte van 85m;
  • U moet zelf bereid zijn om 20% van de investeringskost te dragen, de overige 80% zal door W&Z betaald worden. Deze steun kan maximaal oplopen tot 32.000 euro;
  • u bent bereid om gegarandeerd twee jaar een bepaald volume grondverzet via de binnenvaart te vervoeren. De volumegarantie moet door u worden opgegeven in het aanvraagdossier;
  • elke 6 maanden zal de steunaanvrager aan de hand van een modeldocument een overzicht indienen van het vervoerde volume , de oorsprong, de bestemming en de aard van de grond.

Aanvraag indienen voor 15 december 2014 bij stijn.wuyts@wenz.be