Werken nieuwe stuw Aalst starten eind 2014

Eind dit jaar of begin volgend jaar starten in Aalst wegenwerken die nodig zijn voor de bouw van een nieuwe stuwsluis aan de Dender. Alles samen zullen die minstens vijf jaar duren. Het gaat over werken aan de Leo Gheraerdtslaan, de Brusselse steenweg, de Zeebergkaai en de Erembodegemstraat. Nadien kan de nieuwe stuwsluis met dienstgebouw, visnevengeul en dienstbrug gebouwd worden tussen de Electrabel- en de Schotte-site in Aalst. De gemeenteraad zette het licht op groen voor die werken.

‘Pas wanneer het Vlaams Gewest de bouwvergunning aflevert, en dat is wellicht eind oktober, kunnen de werken starten’, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal.

De oevers van de Dender worden verlaagd en verstevigd, en de rivier wordt een stuk rechtgetrokken. ‘De huidige sluis dateert van 1867 en is sterk verouderd’, zegt Van Vooren. ‘De nieuwe stuw wordt breder en de schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zijn een pak veiliger en nauwkeuriger. Door de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender dalen, waardoor de bestaande oevers over een kilometer aan beide kanten moeten worden heringericht.’

De vernieuwing van het sluizencomplex is van groot belang voor het goederentransport en de recreatievaart langs de Dender. De stad investeert een miljoen euro in de voetgangers- fietsersbrug die aan de sluis komt, Waterwegen en Zeekanaal betaalt de rest van het project, goed voor ongeveer 28,5 miljoen euro.