Waterbeheersing

In november 2010 zorgde zware neerslag ervoor dat de Dender zeer grote hoeveelheden water moest afvoeren richting de Zeeschelde. Een dergelijke was komt volgens de cijfers slechts eenmaal in de honderd jaar voor. De capaciteit van de stuwen op de Dender bleek toen onvoldoende om die hoeveelheden water af te voeren. De rivier kon de grote toevoer van regenwater niet slikken en trad op verschillende plaatsen buiten haar oevers.

Waterwegen en Zeekanaal NV doet er alles aan om overstromingsschade in de toekomst te voorkomen. Een vernieuwing van de stuwen moet de waterafvoer onder controle brengen, overstromingsgebieden geven het water de nodige ruimte. De Vlaamse waterwegbeheerders lanceerden gezamenlijk een portaalsite, die informatie verschaft over de huidige waterstanden, mogelijke overstromingen en droogtes: www.waterinfo.be