Aanpassen van de dijken

Overboelare, gelegen in een natuurlijk overstromingsgebied van de Dender, heeft sinds jaar en dag regelmatig te maken met overstromingen, waardoor woningen onder water komen te staan. Daarom werden in de periode 2002-2004 de bestaande langsdijken van de Dender opgehoogd en kwam er een dwarsdijk met schuif op de grens tussen het Waalse en Vlaamse gewest. Zo werden niet alleen de woonkernen van Overboelare beschermd, maar kon ook het natuurlijke overstromingsgebied ter hoogte van het vliegveld efficiƫnter worden ingeschakeld. Vanaf 2005 is ook een dwarsdijk gebouwd afwaarts het vliegveld. Hoewel deze dijk de woonkernen beter beschermt, lopen er nog altijd juridische procedures tegen de aanleg ervan. Momenteel bestudeert een studiebureau in opdracht van de waterwegbeheerder de aanpak van de globale overstromingsproblematiek in de regio Overboelare. De studie startte begin 2014 en zal bijna twee jaar duren.

Waar mogelijk doet Waterwegen en Zeekanaal NV kleine ingrepen, zoals de plaatsing van betonnen waterkeringen bij woonkernen langs de Dender.