Gecontroleerd overstromingsgebied

Het Denderbellebroek is een gecontroleerd overstromingsgebied dat zorgt voor de buffering van afvoerwater wanneer de Dender niet rechtstreeks in de Zeeschelde kan lozen (dat is het geval bij hoogwater). De uitwateringsconstructie voor het Denderbellebroek dateert van 2012 en zorgt voor een snellere evacuatie van het gebufferde water, zodat de bergingscapaciteit sneller vrij komt en de achterliggende beken worden ontlast.