Economie

De Dender stroomt binnen de Vlaamse Ruit, het stedelijke netwerk tussen Antwerpen, Leuven, Brussel en Gent. Ondanks die gunstige ligging binnen de Vlaamse Ruit, hebben de economische activiteiten langsheen de Dender vooral een lokaal karakter. Industriƫle activiteiten vinden vooral plaats in Ninove en Aalst. Voor de rest wordt de Dendervallei getypeerd door landbouw en veeteelt.

Om de Dender bevaarbaar te maken, werd de waterloop gekanaliseerd. Verschillende bedrijven in de Denderregio maken intensief gebruik van de rivier. Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt als waterwegbeheerder de beroepsvaart verder uit. Tussen Dendermonde en Aalst is er immers nog een aanzienlijk potentieel voor goederentransport. Conform de Europese richtlijnen voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet zal de Dender vanaf Aalst tegen 2030 opgewaardeerd worden tot een waterweg van klasse IV (geschikt voor een maximale vracht van 1350 ton). Daarvoor zullen verschillende ingrepen noodzakelijk zijn.