Binnenvaart

Het loont zeker de moeite om de beroepsvaart op de Dender verder uit te bouwen. Het potentieel van de Dender op het vlak van vervoer ligt vooral op het vlak van zand, grind, granen, afval, bulk en tankvaart. Het aantal schepen en de vervoerde vracht is de laatste jaren stabiel gebleven. Aan de sluis van Dendermonde is sprake van een stijgende trafiek. De opwaardering van de Dender tot 1350 ton zal een positieve invloed hebben op de beroepsvaart. Daarnaast zijn er nog diverse projecten om de Dender te herwaarderen voor beroepsvaart. Infrastructuurwerken enĀ  vernieuwende vervoers- en overslagconcepten en scheepstypen moeten de binnenvaart nieuwe impulsen geven.