Ligging van de Dender

De Dender maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde. Het Denderbekken heeft een totale oppervlakte van 1 384 km², waarvan 707 km² op Vlaams grondgebied. De Dender ontspringt uit twee bronnen. In Ath, een stadje in Henegouwen, vloeien de westelijke en de oostelijke Dender samen en begint de eigenlijke Dender aan zijn ruim 65 kilometer lange tocht naar de Schelde. De rivier stroomt Vlaanderen binnen in Overboelare, een deelgemeente van Geraardsbergen. In Dendermonde, bijna 48 kilometer verder en ruim 13 meter lager ten opzichte van Overboelare,  mondt de rivier in Dendermonde uit in de Zeeschelde. Bijna alle neerslag die in het bekken valt, stroomt rechtstreeks via een groot aantal beken en zijbeken naar de Dender en wordt zo naar de Schelde afgevoerd. De rest verdampt of dringt in de bodem en komt zo na verloop van tijd eveneens in de rivier terecht. De belangrijkste zijbeken die water aanvoeren zijn de Marke, de Bellebeek en twee onbevaarbare waterlopen die allebei de Molenbeek heten.