Stuw van Aalst

Aard van de werken

De stuw en sluis in Aalst zijn sterk verouderd en worden helemaal vernieuwd. Het nieuwe complex komt een kilometer verder ten opzichte van de huidige locatie, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender in Aalst dalen, waardoor ook de bestaande oevers heringericht moeten worden en de bodem verlaagd zal worden. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met een uniek uitkijkplatform dat publiek toegankelijk is. Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug en een vispassage moet ervoor zorgen dat vissen zonder problemen langs de stuw kunnen zwemmen.

Download hier de infokrant over het project.

Timing

Momenteel werkt de aannemer verder aan de tijdelijke werfbrug over de Dender. Die is zo goed als klaar, maar moet nog verder afgewerkt worden. Daarna volgen de eerste oeverwerken. De werken starten op de rechteroever en zullen vanaf begin 2016 zichtbaar zijn op het terrein. Ook de graafwerken van de bouwkuip voor de nieuwe stuw gaan begin volgend jaar van start.

Huidige werken op het terrein?

Wat volgt?