Stuw van Denderbelle

Aard van de werken

De stuw van Denderbelle beschikt slechts over één opening. Een eventuele breuk zou tot overstromingen kunnen leiden. Daarom wordt de stuw van Denderbelle ontdubbeld. In de huidige stuwgeul wordt er gekozen voor een nieuw stuwsysteem en ter hoogte van de huidige sluiskomt  er een tweede stuw. De nieuwe sluis van 1350 ton wordt gebouwd op linkeroever, naast de huidige sluis. Om het vismigratieknelpunt op te lossen is er een vispassage voorzien. Dit project maakt onderdeel uit van de modernisering van de Dender tot 1350 ton tussen Aalst en Dendermonde.

Timing

De bouw van de nieuwe stuw en sluis van Denderbelle zit momenteel in studiefase, de opmaak van het voorontwerp is ondertussen afgerond. Na de kennisgevingsnota heeft de dienst MER van de Vlaamse Overheid de opmerkingen van burgers en administraties verzameld en omgezet naar richtlijnen (juli 2015). Momenteel wordt het project-MER opgemaakt op basis van deze richtlijnen.