Stuw van Denderleeuw

Aard van de werken

De vernieuwing van de stuw en de sluis in Denderleeuw bevat de vernieuwing van de stuw, het dienstgebouw en de omgevingsaanleg, alsook de aanleg van een vispassage en de aanpassing van de sluis. Dit laatste is noodzakelijk om het versassen van schepen toe te laten bij het verlaagde waterpeil na het afschaffen van de stuw in Teralfene.

Timing

De vernieuwing van de stuw en sluis in Denderleeuw zit momenteel in studiefase, gezamenlijk met de studie van de afschaffing van de stuw en sluis in Teralfene en de aanpassingswerken aan het pand Denderleeuw-Teralfene. Het voorontwerp voor de nieuwe stuw en sluis in Denderleeuw wordt in de loop van 2016 afgewerkt. Het studiebureau evalueert momenteel wat de beste optie is: renovatie van het bestaande complex of het bouwen van een volledig nieuw complex.