Stuw van Idegem

Aard van de werken

De vernieuwing van de stuw en de sluis in Idegem omvat de vernieuwing van de stuw, het dienstgebouw en de omgevingsaanleg, alsook de aanleg van een vispassage en een aanpassing van de sluis. Dit laatste beperkt zich tot het installeren van elektromechanische sluisdeuren.

Timing

Het studietraject voor de vernieuwing van de stuw en de sluis Idegem is momenteel nog niet opgestart.