Stuw van Pollare

Aard van de werken

De vernieuwing van de stuw en de sluis in Pollare omvat de vernieuwing van de stuw, het dienstgebouw en de omgeving, alsook de aanleg van een vispassage en eenĀ  aanpassing van de sluis. Dit laatste beperkt zich tot het installeren vanĀ  elektromechanische sluisdeuren.

Timing

Het studietraject voor de vernieuwing van de stuw en de sluis in Pollare is momenteel nog niet opgestart.