Stuw van Teralfene

Aard van de werken

De stuw en sluis van Teralfene worden afgeschaft. Vandaag bevindt deze stuw zich op 2,7 km van de stuw van Denderleeuw. Het waterpeilverschil bedraagt slechts 56 cm. Een erg korte strook dus die bovendien voor een gering waterpeilverschil zorgt. Daarom worden de stuw en de sluis binnenkort volledig afgebroken. Daarbij wordt een nieuwe brug over de Dender voorzien en zal de omgeving aangepast worden. Door het afschaffen van de stuw in Teralfene is het versassen van schepen niet langer noodzakelijk, wat een tijdswinst oplevert voor de scheepvaart. Het verdwijnen van de stuw heeft tot gevolg dat het waterpeil tussen de huidige stuw in TeralfeneĀ  tot de stuw in Denderleeuw 56 cm lager zal zijn dan het huidige waterpeil. Als gevolg hiervan moet de waterbodem worden verdiept. Er zijn ook aanpassingen nodig aan de oevers.

Timing

De afschaffing van de stuw en sluis in Teralfene zit momenteel in studiefase. Het project wordt samen bekeken met het project van de vernieuwing van de stuw en sluis in Denderleeuw. Daardoor volgen beide projecten dezelfde timing.