Wat doet een sluis?

Ter hoogte van een stuw treedt een sprong op in het waterpeil (het waterpeilverschil tussen 2 panden). Een sluis is een waterbouwkundige constructie die ervoor zorgt dat schepen met behulp van een beweegbaar mechanisme dit hoogteverschil kunnen overbruggen.

Elke sluis heeft minstens twee deuren. Als het schip de sluis is binnengevaren, sluiten de deuren zich achter het schip. Door schotten te openen loopt het water in of uit de sluis tot het waterniveau in de sluis gelijk komt te staan met het waterniveau van het pand waarop het schip zijn weg zal verderzetten. Dan gaan de voorliggende deuren open en kan het schip verder varen.