Wat is een stuw

De Dender is een rivier met een hoog verval, wat wil zeggen dat er een groot hoogteverschil is. Tussen de bron in Ath en de monding   in Dendermonde is er een hoogteverschil van ongeveer 65 meter. Het hoogteverschil tussen bron en monding wordt opgedeeld in meerdere sprongen (panden), waarbij aan het uiteinde van ieder pand een stuw en een sluis aanwezig zijn. Een stuw (of waterkering) is een waterbouwkundig kunstwerk, waarvan de werking kan worden vergeleken  met een afvoerkraan die naargelang de ingestelde positie meer of minder water zal afvoeren van het ene naar het volgende pand.

Door de opdeling van de Dender in dergelijke stuwpanden kan het hele jaar door, zowel in droge als in natte periodes, de waterdiepte van de vaarweg voldoende diep worden gehouden voor de scheepvaart. In periodes van droogte wordt de stuw quasi dichtgezet en zal ze slechts  beperkt water doorlaten.  In periodes van hoge waterstanden (bv. bij een combinatie van zware regenval, het leeglopen van bufferbekkens, bijkomend smeltwater, enz.) worden de stuwen volledig opengezet om het water maximaal af te voeren. Zo kunnen stuwen de schade door overstromingen vermijden of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.